Truyện Mới Cập Nhật

Danh sách truyện được sắp xếp theo chương mới cập nhật.


Truyện Tranh Cưới Phản Diện!
94 12.8 N

Cưới Phản Diện!

Xem truyện tranh Cưới Phản Diện!
Chap 7 30/10/2023
Truyện Tranh Trùng Sinh Làm Bảo Bối Của Năm Đại Boss
434 1 Tr
HOT

Trùng Sinh Làm Bảo Bối Của Năm Đại Boss

Xem truyện tranh Trùng Sinh Làm Bảo Bối Của Năm Đại Boss
Chap 186 30/10/2023
Truyện Tranh Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh
786 823.5 N
HOT

Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh

Xem truyện tranh Thiên Giáng Manh Bảo: Daddy Quá Hung Mãnh
Chap 69.2 HẾT 27/10/2023
Truyện Tranh
220 13.2 N

"Fan Vợ" - Bạn Đã Biết Chưa ?

Xem truyện tranh "Fan Vợ" - Bạn Đã Biết Chưa ?
Chap 4 20/07/2023
Truyện Tranh Trùm Nữ Cố Vấn Giới Showbiz
195 44.4 N

Trùm Nữ Cố Vấn Giới Showbiz

Xem truyện tranh Trùm Nữ Cố Vấn Giới Showbiz
Chap 12 10/06/2023
Truyện Tranh Cuồng Nhiệt Yêu Em
809 1.3 Tr
HOT

Cuồng Nhiệt Yêu Em

Xem truyện tranh Cuồng Nhiệt Yêu Em
Chap 125 06/06/2023
Truyện Tranh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy?
811 856.2 N
HOT

Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy?

Xem truyện tranh Bá Tổng Cuồng Thê: Vợ Yêu, Em Dám Chạy?
Chap 218 30/05/2023
Truyện Tranh Tôi Mộng Giữa Ban Ngày
343 40.3 N
HOT

Tôi Mộng Giữa Ban Ngày

Xem truyện tranh Tôi Mộng Giữa Ban Ngày
Chap 6 19/05/2023
Truyện Tranh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ
545 778.6 N
HOT

Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ

Xem truyện tranh Quốc Sư Phản Diện Muốn Yêu Ác Nữ
Chap 70 HẾT 11/05/2023
Truyện Tranh Sống Lại Gả Cho Boss Tàn Tật
232 24.9 N

Sống Lại Gả Cho Boss Tàn Tật

Xem truyện tranh Sống Lại Gả Cho Boss Tàn Tật
Chap 8 09/05/2023
Truyện Tranh Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh
240 23 N

Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Xem truyện tranh Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh
Chap 9 27/04/2023
Truyện Tranh Gặp Em Hóa Si Tình
328 36.7 N
HOT

Gặp Em Hóa Si Tình

Xem truyện tranh Gặp Em Hóa Si Tình
Chap 6 12/04/2023
Truyện Tranh Sư Đệ Hắc Hóa Muốn Ngày Ngày Yêu Đương
285 85.3 N

Sư Đệ Hắc Hóa Muốn Ngày Ngày Yêu Đương

Xem truyện tranh Sư Đệ Hắc Hóa Muốn Ngày Ngày Yêu Đương
Chap 15 06/04/2023
Truyện Tranh Vợ Yêu Bảo Bối Của Boss Huyết Tộc
258 135.4 N

Vợ Yêu Bảo Bối Của Boss Huyết Tộc

Xem truyện tranh Vợ Yêu Bảo Bối Của Boss Huyết Tộc
Chap 38 16/03/2023
Truyện Tranh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta
583 534.1 N
HOT

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta

Xem truyện tranh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta
Chap 66 23/02/2023
Truyện Tranh Lão Đại Cuồng Chiếm Hữu
1 N 1.8 Tr
HOT

Lão Đại Cuồng Chiếm Hữu

Xem truyện tranh Lão Đại Cuồng Chiếm Hữu
Chap 180 16/01/2023
Truyện Tranh Boss Ốm Yếu Độc Sủng Cô Vợ Gả Thay
82 18.5 N

Boss Ốm Yếu Độc Sủng Cô Vợ Gả Thay

Xem truyện tranh Boss Ốm Yếu Độc Sủng Cô Vợ Gả Thay
Chap 4 06/01/2023
Truyện Tranh Vương Phi Không Ngoan Cứ Muốn Lấy Mạng Ta
188 23.1 N

Vương Phi Không Ngoan Cứ Muốn Lấy Mạng Ta

Xem truyện tranh Vương Phi Không Ngoan Cứ Muốn Lấy Mạng Ta
Chap 7 20/12/2022
Truyện Tranh Trưởng Công Chúa Xấu Xa Biết Yêu Rồi!
29 87

Trưởng Công Chúa Xấu Xa Biết Yêu Rồi!

Xem truyện tranh Trưởng Công Chúa Xấu Xa Biết Yêu Rồi!
Chap 0 19/12/2022
Truyện Tranh Lão Đại Phản Diện Bá Sủng Ác Nữ
520 95.9 N
HOT

Lão Đại Phản Diện Bá Sủng Ác Nữ

Xem truyện tranh Lão Đại Phản Diện Bá Sủng Ác Nữ
Chap 14 12/12/2022
Truyện Tranh Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi !
317 146.5 N
HOT

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi !

Xem truyện tranh Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lão Đại Lại Ghen Rồi !
Chap 35 12/12/2022
Truyện Tranh Nhặt Được Daddy Là Ma Cà Rồng
48 10.1 N

Nhặt Được Daddy Là Ma Cà Rồng

Xem truyện tranh Nhặt Được Daddy Là Ma Cà Rồng
Chap 10 07/12/2022
Truyện Tranh Chọc Phải Đại Boss Nham Hiểm!
341 208.6 N
HOT

Chọc Phải Đại Boss Nham Hiểm!

Xem truyện tranh Chọc Phải Đại Boss Nham Hiểm!
Chap 37 03/12/2022
Truyện Tranh Nuôi Em, Chiếm Lấy Em
173 80.5 N

Nuôi Em, Chiếm Lấy Em

Xem truyện tranh Nuôi Em, Chiếm Lấy Em
Chap 17.2 26/11/2022