Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Mê Đắm Truyện
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 09/03/2023
  • Tổng lượt xem: 534.1 N

Giới Thiệu

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta được cập nhật sớm nhất tại website medamtruyen.com và kênh Youtube Mê Đắm Truyện Channel. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ Mê Đắm Truyện ra các chương mới nhất của truyện Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta nhé.

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 17:53 23/02/2023. MỚI
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 66

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 66

23/02/23 656 3 Ngang Nguồn

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 66
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 65

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 65

23/02/23 490 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 65
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 64

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 64

27/01/23 2.3 N 3

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 64
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 63

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 63

27/01/23 1.6 N 1

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 63
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 62

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 62

27/01/23 1.9 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 62
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 61

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 61

27/01/23 1.5 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 61
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 60

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 60

27/01/23 1.6 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 60
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 59

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 59

27/01/23 1.6 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 59
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 58

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 58

27/01/23 1.5 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 58
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 57

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 57

27/01/23 2.2 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 57
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 56

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 56

27/01/23 2 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 56
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 55

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 55

27/01/23 1.3 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 55
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 54

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 54

27/01/23 1.5 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 54
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 53

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 53

27/01/23 1.3 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 53
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 52

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 52

27/01/23 1.5 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 52
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 51

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 51

27/01/23 1.5 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 51
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 50

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 50

27/01/23 1.6 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 50
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 49

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 49

27/01/23 1.4 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 49
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 48

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 48

27/01/23 1.3 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 48
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 47

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 47

27/01/23 1.3 N 1

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 47
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 46

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 46

27/01/23 1.3 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 46
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 45

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 45

30/09/22 3.1 N 2

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 45
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 44

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 44

30/09/22 2.4 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 44
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 43

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 43

30/09/22 2.6 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 43
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 42

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 42

30/09/22 2.8 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 42
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 41

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 41

30/09/22 2.7 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 41
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 40

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 40

30/09/22 3.4 N 1

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 40
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 39

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 39

28/09/22 8.2 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 39
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 38

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 38

28/09/22 5.5 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 38
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 37

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 37

28/09/22 4.4 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 37
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 36

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 36

27/09/22 6.7 N 1

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 36
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 35

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 35

27/09/22 5.7 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 35
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 34

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 34

26/09/22 9 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 34
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 33

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 33

26/09/22 7.3 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 33
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 32

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 32

25/09/22 7.9 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 32
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 31

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 31

25/09/22 7.9 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 31
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 30

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 30

24/09/22 10.6 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 30
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 29

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 29

24/09/22 8.2 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 29
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 28

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 28

24/09/22 7.3 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 28
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 27

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 27

22/09/22 10.1 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 27
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 26

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 26

21/09/22 11.1 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 26
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 25

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 25

20/09/22 9.9 N 1

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 25
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 24

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 24

18/09/22 11.6 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 24
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 23

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 23

13/09/22 12 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 23
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 22

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 22

13/09/22 13.9 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 22
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 21

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 21

11/09/22 13.3 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 21
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 20

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 20

11/09/22 13.1 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 20
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 19

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 19

11/09/22 13.6 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 19
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 18

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 18

10/09/22 15.2 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 18
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 17

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 17

10/09/22 15 N 1

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 17
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 16

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 16

09/09/22 16.6 N 1

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 16
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 15

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 15

09/09/22 14.6 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 15
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 14

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 14

09/09/22 14 N 1

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 14
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 13

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 13

09/09/22 13.4 N 1

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 13
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 12

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 12

09/09/22 13.2 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 12
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 11

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 11

09/09/22 13.5 N 1

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 11
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 10

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 10

09/09/22 14.9 N 1

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 10
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 9

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 9

09/09/22 13.9 N 1

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 9
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 8

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 8

09/09/22 14.4 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 8
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 7

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 7

09/09/22 14.7 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 7
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 6

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 6

09/09/22 16.3 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 6
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 5

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 5

09/09/22 17.9 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 5
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 4

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 4

09/09/22 18.7 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 4
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 3

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 3

09/09/22 19.7 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 3
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 2

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 2

09/09/22 18.4 N 0

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 2
Ảnh Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 1

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng [...] – Chap 1

09/09/22 22.1 N 1

Bạo Quân Hiểm Ác Muốn Độc Sủng Ta – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Lão Đại Nghiện Sủng Cô Vợ Gả Thay Rồi!
103 53.4 N
MỚI

Lão Đại Nghiện Sủng Cô Vợ Gả Thay Rồi!

Xem truyện tranh Lão Đại Nghiện Sủng Cô Vợ Gả Thay Rồi!
Truyện Tranh Báo Cáo, Hôm Nay Phu Nhân Lại Chạy Trốn Rồi!
122 45.1 N

Báo Cáo, Hôm Nay Phu Nhân Lại Chạy Trốn Rồi!

Xem truyện tranh Báo Cáo, Hôm Nay Phu Nhân Lại Chạy Trốn Rồi!
Truyện Tranh Tuyệt Đối Nuông Chiều: Kiếp Này Làm Phu Nhân Của Chú Nhỏ!
142 34.8 N

Tuyệt Đối Nuông Chiều: Kiếp Này Làm Phu Nhân Của Chú Nhỏ!

Xem truyện tranh Tuyệt Đối Nuông Chiều: Kiếp Này Làm Phu Nhân Của Chú Nhỏ!
Truyện Tranh Nuôi Em, Chiếm Lấy Em
173 80.4 N

Nuôi Em, Chiếm Lấy Em

Xem truyện tranh Nuôi Em, Chiếm Lấy Em
Truyện Tranh Cám Dỗ Nguy Hiểm!
198 203.7 N

Cám Dỗ Nguy Hiểm!

Xem truyện tranh Cám Dỗ Nguy Hiểm!
Truyện Tranh Cô Dâu Của Rồng Ác Ma!
70 35.7 N

Cô Dâu Của Rồng Ác Ma!

Xem truyện tranh Cô Dâu Của Rồng Ác Ma!
Truyện Tranh Học Bá Kiêu Ngạo Biết Yêu Rồi
207 27.8 N

Học Bá Kiêu Ngạo Biết Yêu Rồi

Xem truyện tranh Học Bá Kiêu Ngạo Biết Yêu Rồi
Truyện Tranh Chớp Nhoáng Gả Cho Anh
236 245.1 N

Chớp Nhoáng Gả Cho Anh

Xem truyện tranh Chớp Nhoáng Gả Cho Anh
Truyện Tranh Sau Ly Hôn, Tôi Thừa Kế Gia Sản Bạc Tỷ!
197 96.3 N

Sau Ly Hôn, Tôi Thừa Kế Gia Sản Bạc Tỷ!

Xem truyện tranh Sau Ly Hôn, Tôi Thừa Kế Gia Sản Bạc Tỷ!
Truyện Tranh Cưới Phản Diện!
94 12.8 N

Cưới Phản Diện!

Xem truyện tranh Cưới Phản Diện!