Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Mê Đắm Truyện
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 24/06/2023
  • Tổng lượt xem: 373.1 N

Giới Thiệu

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! được cập nhật sớm nhất tại website medamtruyen.vip và kênh Youtube Mê Đắm Truyện Channel. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ Mê Đắm Truyện ra các chương mới nhất của truyện Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! nhé.

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 08:50 02/12/2023. MỚI
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 34.2

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 34.2

02/12/23 1.8 N 0 Ngang Nguồn

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 34.2
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 34.1

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 34.1

02/12/23 1.5 N 0

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 34.1
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 33.2

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 33.2

25/11/23 2.6 N 0

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 33.2
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 33.1

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 33.1

25/11/23 2.8 N 0

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 33.1
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 32.2

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 32.2

18/11/23 4 N 0

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 32.2
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 32.1

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 32.1

18/11/23 3.2 N 0

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 32.1
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 31.2

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 31.2

11/11/23 3 N 0

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 31.2
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 31.1

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 31.1

11/11/23 2.6 N 0

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 31.1
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 30.2

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 30.2

04/11/23 3.3 N 0

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 30.2
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 30.1

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 30.1

04/11/23 3.1 N 0

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 30.1
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 29.2

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 29.2

28/10/23 3.4 N 0

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 29.2
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 29.1

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 29.1

28/10/23 3.3 N 0

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 29.1
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 28.2

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 28.2

21/10/23 4.1 N 0

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 28.2
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 28.1

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 28.1

21/10/23 4.2 N 0

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 28.1
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 27.2

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 27.2

14/10/23 5.1 N 0

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 27.2
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 27.1

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 27.1

14/10/23 3.8 N 0

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 27.1
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 26

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 26

09/10/23 4.1 N 0

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 26
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 25.2

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 25.2

30/09/23 4.8 N 0

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 25.2
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 25.1

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 25.1

30/09/23 4.4 N 0

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 25.1
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 24

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 24

23/09/23 5.1 N 0

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 24
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 23.2

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 23.2

16/09/22 5.2 N 0

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 23.2
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 23.1

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 23.1

16/09/22 5.2 N 0

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 23.1
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 22.2

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 22.2

09/09/22 5.9 N 0

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 22.2
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 22.1

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 22.1

09/09/22 5.6 N 0

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 22.1
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 21

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 21

02/09/22 6 N 0

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 21
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 20.2

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 20.2

27/08/22 6.2 N 0

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 20.2
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 20.1

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 20.1

27/08/22 5.6 N 0

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 20.1
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 19

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 19

19/08/22 7.6 N 1

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 19
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 18

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 18

12/08/22 9.4 N 1

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 18
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 17

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 17

05/08/22 9.4 N 0

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 17
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 16

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 16

30/07/22 9.3 N 0

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 16
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 15

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 15

30/07/22 8.7 N 0

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 15
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 14

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 14

22/07/22 9.8 N 1

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 14
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 13

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 13

15/07/22 11.3 N 2

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 13
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 12

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 12

08/07/22 13 N 2

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 12
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 11

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 11

01/07/22 14 N 1

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 11
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 10

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 10

24/06/22 15.9 N 0

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 10
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 9

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 9

24/06/22 16.6 N 0

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 9
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 8

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 8

24/06/22 16.7 N 1

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 8
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 7

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 7

24/06/22 16.6 N 0

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 7
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 6

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 6

24/06/22 18.6 N 0

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 6
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 5

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 5

24/06/22 17.1 N 0

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 5
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 4

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 4

24/06/22 16 N 0

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 4
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 3

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 3

24/06/22 15.1 N 0

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 3
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 2

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 2

24/06/22 15.8 N 0

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 2
Ảnh Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 1

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 1

24/06/22 20.1 N 1

Chỉ Muốn Độc Chiếm Em! – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Lão Đại Nghiện Sủng Cô Vợ Gả Thay Rồi!
103 53.5 N
MỚI

Lão Đại Nghiện Sủng Cô Vợ Gả Thay Rồi!

Xem truyện tranh Lão Đại Nghiện Sủng Cô Vợ Gả Thay Rồi!
Truyện Tranh Báo Cáo, Hôm Nay Phu Nhân Lại Chạy Trốn Rồi!
122 45.1 N

Báo Cáo, Hôm Nay Phu Nhân Lại Chạy Trốn Rồi!

Xem truyện tranh Báo Cáo, Hôm Nay Phu Nhân Lại Chạy Trốn Rồi!
Truyện Tranh Tuyệt Đối Nuông Chiều: Kiếp Này Làm Phu Nhân Của Chú Nhỏ!
142 34.8 N

Tuyệt Đối Nuông Chiều: Kiếp Này Làm Phu Nhân Của Chú Nhỏ!

Xem truyện tranh Tuyệt Đối Nuông Chiều: Kiếp Này Làm Phu Nhân Của Chú Nhỏ!
Truyện Tranh Nuôi Em, Chiếm Lấy Em
173 80.5 N

Nuôi Em, Chiếm Lấy Em

Xem truyện tranh Nuôi Em, Chiếm Lấy Em
Truyện Tranh Cám Dỗ Nguy Hiểm!
198 203.8 N

Cám Dỗ Nguy Hiểm!

Xem truyện tranh Cám Dỗ Nguy Hiểm!
Truyện Tranh Cô Dâu Của Rồng Ác Ma!
70 35.7 N

Cô Dâu Của Rồng Ác Ma!

Xem truyện tranh Cô Dâu Của Rồng Ác Ma!
Truyện Tranh Học Bá Kiêu Ngạo Biết Yêu Rồi
207 27.8 N

Học Bá Kiêu Ngạo Biết Yêu Rồi

Xem truyện tranh Học Bá Kiêu Ngạo Biết Yêu Rồi
Truyện Tranh Chớp Nhoáng Gả Cho Anh
236 245.2 N

Chớp Nhoáng Gả Cho Anh

Xem truyện tranh Chớp Nhoáng Gả Cho Anh
Truyện Tranh Sau Ly Hôn, Tôi Thừa Kế Gia Sản Bạc Tỷ!
197 96.3 N

Sau Ly Hôn, Tôi Thừa Kế Gia Sản Bạc Tỷ!

Xem truyện tranh Sau Ly Hôn, Tôi Thừa Kế Gia Sản Bạc Tỷ!
Truyện Tranh Cưới Phản Diện!
94 12.8 N

Cưới Phản Diện!

Xem truyện tranh Cưới Phản Diện!