Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Mê Đắm Truyện
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 28/09/2022
  • Tổng lượt xem: 1.1 Tr

Giới Thiệu

“Tổng Tài Tại Thượng” kể về câu chuyện tình yêu giữa tổng tài bá đạo mắc chứng hoang tưởng Cung Âu và cô gái họa sĩ hạng 3 nghèo rớt mồng tơi Thời Tiểu Niệm

Truyện được cập nhật sớm nhất tại website medamtruyen.com và kênh Youtube Mê Đắm Truyện Channel. Mời các bạn cùng theo dõi.

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 16:21 05/12/2023. MỚI
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 662

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 662

05/12/23 1 N 0 Ngang Nguồn

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 662
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 661

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 661

04/12/23 1.1 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 661
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 660

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 660

04/12/23 1 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 660
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 659

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 659

04/12/23 1 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 659
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 658

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 658

04/12/23 984 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 658
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 657

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 657

04/12/23 903 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 657
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 656

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 656

16/11/23 2.2 N 3

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 656
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 655.2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 655.2

16/11/23 1.4 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 655.2
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 655.1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 655.1

16/11/23 1.5 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 655.1
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 654.2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 654.2

12/11/23 1.9 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 654.2
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 654.1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 654.1

12/11/23 1.6 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 654.1
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 653.2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 653.2

05/11/23 2.5 N 1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 653.2
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 653.1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 653.1

05/11/23 2.4 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 653.1
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 652.2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 652.2

31/10/23 3.1 N 2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 652.2
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 652.1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 652.1

31/10/23 2 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 652.1
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 651.2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 651.2

27/10/23 2.2 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 651.2
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 651.1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 651.1

27/10/23 1.9 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 651.1
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 650.2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 650.2

24/10/23 2.4 N 1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 650.2
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 650.1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 650.1

24/10/23 2.3 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 650.1
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 649.2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 649.2

22/10/23 3.1 N 2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 649.2
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 649.1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 649.1

22/10/23 2.7 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 649.1
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 648

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 648

22/10/23 2.7 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 648
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 647

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 647

14/10/23 3.9 N 2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 647
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 646.2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 646.2

12/10/23 3.1 N 1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 646.2
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 646.1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 646.1

12/10/23 3.1 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 646.1
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 645

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 645

09/10/23 3.5 N 1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 645
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 644

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 644

09/10/23 3.2 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 644
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 643

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 643

09/10/23 2.9 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 643
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 642.2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 642.2

03/10/23 5 N 1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 642.2
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 642.1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 642.1

03/10/23 4.8 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 642.1
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 641

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 641

03/10/23 3.8 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 641
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 640

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 640

03/10/23 2.9 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 640
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 639

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 639

03/10/23 3.2 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 639
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 638

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 638

03/10/23 3.2 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 638
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 637

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 637

03/10/23 2.9 N 1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 637
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 636

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 636

19/09/23 3.9 N 5

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 636
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 635

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 635

12/09/23 4.1 N 2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 635
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 634.2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 634.2

08/09/23 4.2 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 634.2
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 634.1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 634.1

08/09/23 4 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 634.1
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 633.2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 633.2

07/09/23 4 N 1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 633.2
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 633.1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 633.1

07/09/23 3.6 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 633.1
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 632.2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 632.2

01/09/23 5.3 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 632.2
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 632.1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 632.1

01/09/23 6.1 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 632.1
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 631

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 631

31/08/23 7.8 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 631
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 630.2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 630.2

28/08/23 6.9 N 2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 630.2
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 630.1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 630.1

28/08/23 6.1 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 630.1
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 629

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 629

28/08/23 5.8 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 629
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 628

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 628

28/08/23 4.9 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 628
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 627

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 627

28/08/23 4.5 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 627
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 626

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 626

28/08/23 4.2 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 626
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 625

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 625

28/08/23 4.1 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 625
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 624

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 624

10/08/23 5.7 N 3

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 624
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 623

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 623

29/07/23 7.8 N 3

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 623
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 622

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 622

28/07/23 6.7 N 2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 622
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 621

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 621

28/07/23 7 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 621
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 620

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 620

28/07/23 6.1 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 620
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 619

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 619

28/07/23 5.1 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 619
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 618

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 618

28/07/23 4.3 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 618
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 617

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 617

28/07/23 4.1 N 1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 617
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 616

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 616

21/07/23 4.1 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 616
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 615

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 615

21/07/23 3.6 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 615
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 614

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 614

21/07/23 3.6 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 614
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 613

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 613

21/07/23 2.9 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 613
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 612

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 612

21/07/23 3 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 612
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 611

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 611

21/07/23 2.6 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 611
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 610

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 610

21/07/23 2.5 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 610
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 609

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 609

21/07/23 2.5 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 609
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 608

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 608

21/07/23 2.4 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 608
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 607

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 607

21/07/23 2.1 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 607
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 606

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 606

21/07/23 2.2 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 606
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 605

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 605

21/07/23 1.8 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 605
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 604

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 604

21/07/23 2.3 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 604
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 603

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 603

21/07/23 2.2 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 603
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 602

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 602

21/07/23 2.3 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 602
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 601.2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 601.2

15/06/23 3.5 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 601.2
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 601.1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 601.1

15/06/23 3.1 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 601.1
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 600

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 600

14/06/23 5.3 N 1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 600
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 599

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 599: Sợ Em Chạy Trốn

24/05/23 12.2 N 2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 599
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 598

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 598: Muốn Giày Vò Em

19/05/23 11 N 2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 598
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 597.2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 597.2: Em Cứ Vậy Mà Ngủ Sao ?

19/05/23 7.2 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 597.2
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 597.1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 597.1: Anh Xin Lỗi Cô Ta Làm Gì Chứ ?

19/05/23 7.2 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 597.1
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 596

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 596: Nghĩ Chuyện Đêm Tân Hôn Nên Làm

16/05/23 8.2 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 596
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 595

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 595: Tôi Sẽ Khiến Các Người Trả Giá Gấp Bội!

10/05/23 11.6 N 2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 595
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 594.2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 594.2: Nguyện Ý Bên Nhau

03/05/23 9 N 3

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 594.2
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 594.1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 594.1: Chúng Ta Thật Sự Đính Hôn Rồi

03/05/23 7.6 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 594.1
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 593

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 593: Em Là Của Anh!

03/05/23 11.9 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 593
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 592

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 592: Hạnh Phúc

28/04/23 13 N 1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 592
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 591

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 591: Cung Âu Tôi Cắt Đứt Quan Hệ Với Cung Gia

25/04/23 15.7 N 1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 591
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 590

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 590: Cung Âu, Anh Quá Vô Liêm Sỉ !

10/04/23 21 N 6

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 590
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 589

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 589

09/04/23 22.7 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 589
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 588

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 588

08/04/23 18.9 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 588
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 587

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 587

06/04/23 14.3 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 587
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 586

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 586

05/04/23 13.6 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 586
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 585

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 585

04/04/23 10.4 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 585
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 584

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 584

04/04/23 8.3 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 584
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 583

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 583

28/03/23 12.1 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 583
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 582

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 582

27/03/23 8.2 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 582
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 581

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 581

27/03/23 6.4 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 581
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 580

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 580

27/03/23 5.6 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 580
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 579

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 579

21/03/23 6.7 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 579
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 578

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 578

21/03/23 5.2 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 578
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 577

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 577

21/03/23 4.8 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 577
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 576

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 576

21/03/23 4.6 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 576
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 575

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 575

21/03/23 4.7 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 575
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 574

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 574: Em Dọa Chết Anh Rồi

25/02/23 7.5 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 574
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 573.2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 573.2: Ngày Cưới Đến Gần

25/02/23 5.1 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 573.2
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 573.1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 573.1: Đánh Mất Anh Ấy...

25/02/23 5.5 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 573.1
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 572.2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 572.2: Con Đừng Khóc Nữa Nhé

18/02/23 5.3 N 2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 572.2
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 572.1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 572.1: Gương Mặt Bi Thương

18/02/23 6 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 572.1
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 571.2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 571.2: Bữa Ăn Đắng Chát

16/01/23 4.2 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 571.2
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 571.1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 571.1: Xin Ông Đừng Nói

16/01/23 3.8 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 571.1
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 570.2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 570.2: Lời Cuối Cùng...

16/01/23 5.1 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 570.2
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 570.1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 570.1: Tôi Đã Từ Bỏ Em Rồi...

16/01/23 5 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 570.1
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 569.2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 569.2: Em Có Bị Bỏng Không ?

16/01/23 4.4 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 569.2
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 569.1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 569.1: Anh Ấy Khóc Sao ?

16/01/23 4.9 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 569.1
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – 568.2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 568.2: Thích Hôn Gián Tiếp

15/01/23 6.9 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – 568.2
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – 568.1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 568.1: Nền Nhạc Ân Ái

15/01/23 6.4 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – 568.1
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 567.2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 567.2: Mình Không Cam Tâm!

13/01/23 6.9 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 567.2
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 567.1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 567.1: Tôi Quá Hiểu Tiểu Niệm

13/01/23 7.1 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 567.1
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 566.2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 566.2: Em Ngại Cái Gì Chứ ?

12/01/23 9.1 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 566.2
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 566.1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 566.1: Đánh Răng Cho Tôi Đi

12/01/23 7.6 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 566.1
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 565.2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 565.2: Mình Không Kháng Cự Được

12/01/23 7.1 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 565.2
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 565.1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 565.1: Đè Xuống Giường

12/01/23 7.2 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 565.1
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 564.2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 564.2: Làm Sao Anh Chịu Được Vậy ?

12/01/23 6.4 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 564.2
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 564.1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 564.1: Lại Là Đến Chỗ Cung Âu!

12/01/23 5.7 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 564.1
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 563.2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 563.2: Chỉ Có Thể Chờ Đợi Em Quay Đầu

10/01/23 4.8 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 563.2
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 563.1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 563.1: Anh Hận Cung Âu Sao ?

10/01/23 4.9 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 563.1
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 562.2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 562.2: Em Biết Anh Nghĩ Gì Mà ?

05/01/23 6.4 N 2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 562.2
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 562.1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 562.1: Tôi Trả Lại Em Tự Do

05/01/23 6 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 562.1
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 561.2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 561.2: Em Đã Động Lòng Với Hắn ?

02/01/23 4.8 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 561.2
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 561.1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 561.1: Không Hận, Cũng Không Yêu...

02/01/23 6.9 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 561.1
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 560.2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 560.2: Tôi Đã Rất Hận Anh

20/12/22 6.6 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 560.2
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 560.1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 560.1: Lần Đầu Nhìn Thấy Con Gái

20/12/22 7.8 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 560.1
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 559.2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 559.2: Cung Âu ?

19/12/22 6.8 N 2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 559.2
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 559.1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 559.1: Cả Gia Đình Cùng Chụp Đi ?

19/12/22 6.7 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 559.1
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 558.2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 558.2: Chụp Ảnh Cho Con

15/12/22 7.7 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 558.2
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 558.1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 558.1: Chèn Ép Tôi Thử Xem

15/12/22 6.8 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 558.1
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 557.2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 557.2: Cô Đang Sợ Sao ?

14/12/22 7 N 1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 557.2
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 557.1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 557.1: Mona Đến...

14/12/22 7.6 N 1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 557.1
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 556.2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 556.2: Tôi Biết Sai Rồi, Tiểu Niệm....

12/12/22 6.4 N 2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 556.2
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 556.1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 556.1: Không Dám Đối Mặt

12/12/22 6.8 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 556.1
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 555

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 555: Em Giận Anh Sao ?

11/12/22 8.8 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 555
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 554

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 554: Tiểu Niệm Của Anh...

10/12/22 10.1 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 554
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 553

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 553: Đánh Ghen

05/12/22 9.4 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 553
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 552

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 552: Trêu Ngươi

24/11/22 9.3 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 552
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 551

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 551: Tình Địch Đối Mặt

23/11/22 9.7 N 1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 551
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 550

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 550: Hắn Còn Sống ?

22/11/22 8.6 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 550
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 549

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 549: Muốn Cô Thỏa Hiệp?

22/11/22 6.8 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 549
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 548

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 548: Thấy Ghen Chưa ?

22/11/22 6.5 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 548
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 547

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 547: Tiệc Từ Thiện

22/11/22 6.3 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 547
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 546

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 546: Tôi Sẽ Không Buông Tay Đâu!

21/11/22 8.2 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 546
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 545

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 545: Tôi Thỏa Mãn Anh !

17/11/22 8.6 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 545
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 544

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 544: Tôi Muốn Giam Cầm Em !

11/11/22 9.9 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 544
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 543

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 543: Quay Về Bên Tôi Đi, Tiểu Niệm!

08/11/22 10.8 N 2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 543
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 542

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 542: Đến Tìm Em

04/11/22 10 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 542
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 541

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 541: Cô Ấy Bị Đưa Đi Rồi ? !

01/11/22 9 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 541
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 540

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 540: Bắt Em Về Pháo Đài Đế Quốc

28/10/22 9.7 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 540
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 539

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 539: Nghe Nói Em Có Người Yêu Mới ?

25/10/22 9.9 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 539
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 538

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 538: Thì Ra Anh Ấy Vẫn Nhớ

21/10/22 10.8 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 538
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 537

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 537: Em Không Biết Đau Sao ?

18/10/22 9.7 N 2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 537
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 536

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 536: Phẫn Nộ

14/10/22 11.1 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 536
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 535

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 535: Xin Em Cho Anh Cơ Hội Nữa

11/10/22 10.7 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 535
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 534

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 534: Anh Đau Lắm Phải Không ?

07/10/22 10.4 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 534
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 533

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 533: Thật Khó Lựa Chọn

07/10/22 9.5 N 2

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 533
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 532

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 532: Chăm Sóc Em Cả Đêm

07/10/22 9.3 N 1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 532
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 531

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 531: Sợ Tôi Ăn Em Sao ?

07/10/22 5.9 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 531
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 530

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 530

05/10/22 2.1 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 530
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 529

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 529

05/10/22 2 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 529
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 528

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 528

05/10/22 2 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 528
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 527

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 527

05/10/22 1.9 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 527
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 526

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 526

05/10/22 2.2 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 526
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 525

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 525

05/10/22 2.2 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 525
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 524

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 524

05/10/22 2 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 524
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 523

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 523

05/10/22 1.6 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 523
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 522

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 522

05/10/22 1.7 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 522
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 521

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 521

05/10/22 1.7 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 521
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 520

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 520

05/10/22 1.8 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 520
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 519

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 519

05/10/22 2.1 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 519
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 518

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 518

05/10/22 2.1 N 1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 518
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 517

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 517

05/10/22 2 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 517
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 516

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 516

05/10/22 1.4 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 516
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 515

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 515

05/10/22 1.4 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 515
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 514

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 514

05/10/22 1.6 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 514
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 513

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 513

05/10/22 1.8 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 513
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 512

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 512

05/10/22 1.6 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 512
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 511

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 511

05/10/22 1.5 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 511
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 510

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 510

05/10/22 1.2 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 510
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 509

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 509

05/10/22 1 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 509
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 508

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 508

05/10/22 1 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 508
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 507

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 507

05/10/22 1 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 507
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 506

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 506

05/10/22 1.1 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 506
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 505

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 505

05/10/22 1 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 505
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 504

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 504

05/10/22 1 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 504
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 503

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 503

05/10/22 1.1 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 503
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 502

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 502

05/10/22 1.2 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 502
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 501

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 501

04/10/22 1.1 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 501
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 500

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 500

04/10/22 1 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 500
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 499

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 499

04/10/22 1 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 499
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 498

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 498

04/10/22 1.6 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 498
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 497

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 497

04/10/22 1.7 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 497
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 496

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 496

04/10/22 1.7 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 496
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 495

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 495

04/10/22 1.7 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 495
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 494

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 494

04/10/22 1.7 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 494
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 493

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 493

04/10/22 679 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 493
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 492

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 492

04/10/22 486 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 492
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 491

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 491

04/10/22 429 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 491
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 490

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 490

04/10/22 447 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 490
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 489

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 489

04/10/22 426 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 489
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 488

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 488

04/10/22 385 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 488
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 487

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 487

04/10/22 387 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 487
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 486

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 486

04/10/22 413 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 486
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 485

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 485

04/10/22 378 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 485
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 484

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 484

04/10/22 353 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 484
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 483

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 483

04/10/22 346 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 483
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 482

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 482

04/10/22 340 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 482
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 481

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 481

04/10/22 335 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 481
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 480

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 480

04/10/22 332 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 480
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 479

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 479

04/10/22 301 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 479
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 478

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 478

04/10/22 329 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 478
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 477

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 477

04/10/22 325 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 477
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 476

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 476

04/10/22 323 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 476
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 475

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 475

04/10/22 309 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 475
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 474

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 474

04/10/22 323 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 474
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 473

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 473

04/10/22 319 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 473
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 472

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 472

04/10/22 322 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 472
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 471

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 471

04/10/22 328 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 471
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 470

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 470

03/10/22 365 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 470
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 469

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 469

03/10/22 323 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 469
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 468

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 468

03/10/22 350 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 468
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 467

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 467

03/10/22 281 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 467
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 466

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 466

03/10/22 287 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 466
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 465

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 465

03/10/22 259 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 465
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 464

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 464

03/10/22 318 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 464
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 463

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 463

03/10/22 280 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 463
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 462

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 462

03/10/22 321 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 462
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 461

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 461

03/10/22 273 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 461
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 460

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 460

03/10/22 284 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 460
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 459

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 459

03/10/22 240 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 459
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 458

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 458

03/10/22 266 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 458
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 457

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 457

03/10/22 243 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 457
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 456

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 456

03/10/22 253 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 456
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 455

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 455

03/10/22 293 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 455
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 454

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 454

03/10/22 282 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 454
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 453

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 453

03/10/22 287 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 453
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 452

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 452

03/10/22 265 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 452
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 451

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 451

03/10/22 299 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 451
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 450

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 450

02/10/22 297 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 450
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 449

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 449

02/10/22 271 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 449
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 448

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 448

02/10/22 271 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 448
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 447

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 447

02/10/22 260 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 447
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 446

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 446

02/10/22 267 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 446
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 445

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 445

02/10/22 253 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 445
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 444

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 444

02/10/22 247 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 444
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 443

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 443

02/10/22 312 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 443
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 442

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 442

02/10/22 257 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 442
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 441

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 441

02/10/22 248 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 441
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 440

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 440

02/10/22 252 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 440
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 439

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 439

02/10/22 223 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 439
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 438

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 438

02/10/22 273 1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 438
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 437

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 437

02/10/22 276 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 437
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 436

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 436

02/10/22 271 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 436
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 435

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 435

02/10/22 282 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 435
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 434

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 434

02/10/22 285 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 434
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 433

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 433

02/10/22 317 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 433
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 432

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 432

02/10/22 322 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 432
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 431

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 431

02/10/22 310 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 431
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 430

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 430

02/10/22 251 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 430
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 429

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 429

02/10/22 210 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 429
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 428

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 428

02/10/22 205 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 428
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 427

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 427

02/10/22 202 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 427
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 426

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 426

02/10/22 206 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 426
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 425

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 425

02/10/22 207 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 425
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 424

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 424

02/10/22 208 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 424
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 423

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 423

02/10/22 202 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 423
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 422

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 422

02/10/22 206 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 422
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 421

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 421

02/10/22 200 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 421
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 420

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 420

02/10/22 214 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 420
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 419

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 419

02/10/22 201 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 419
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 418

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 418

02/10/22 194 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 418
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 417

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 417

02/10/22 186 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 417
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 416

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 416

02/10/22 170 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 416
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 415

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 415

02/10/22 194 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 415
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 414

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 414

02/10/22 180 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 414
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 413

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 413

02/10/22 190 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 413
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 412

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 412

02/10/22 187 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 412
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 411

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 411

02/10/22 191 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 411
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 410

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 410

02/10/22 217 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 410
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 409

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 409

02/10/22 186 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 409
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 408

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 408

02/10/22 183 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 408
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 407

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 407

02/10/22 187 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 407
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 406

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 406

02/10/22 208 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 406
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 405

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 405

02/10/22 204 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 405
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 404

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 404

02/10/22 186 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 404
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 403

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 403

02/10/22 172 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 403
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 402

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 402

02/10/22 191 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 402
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 401

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 401

02/10/22 203 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 401
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 400

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 400

02/10/22 239 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 400
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 399

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 399

02/10/22 196 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 399
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 398

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 398

02/10/22 202 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 398
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 397

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 397

02/10/22 205 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 397
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 396

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 396

02/10/22 230 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 396
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 395

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 395

02/10/22 251 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 395
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 394

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 394

02/10/22 262 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 394
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 393

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 393

02/10/22 278 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 393
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 392

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 392

02/10/22 284 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 392
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 391

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 391

02/10/22 288 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 391
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 390

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 390

02/10/22 266 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 390
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 389

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 389

02/10/22 250 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 389
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 388

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 388

02/10/22 240 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 388
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 387

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 387

02/10/22 235 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 387
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 386

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 386

02/10/22 234 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 386
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 385

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 385

02/10/22 240 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 385
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 384

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 384

02/10/22 241 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 384
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 383

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 383

02/10/22 242 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 383
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 382

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 382

02/10/22 225 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 382
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 381

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 381

02/10/22 229 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 381
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 380

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 380

02/10/22 217 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 380
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 379

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 379

02/10/22 219 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 379
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 378

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 378

02/10/22 230 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 378
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 377

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 377

02/10/22 230 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 377
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 376

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 376

02/10/22 222 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 376
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 375

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 375

02/10/22 239 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 375
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 374

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 374

02/10/22 239 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 374
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 373

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 373

02/10/22 237 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 373
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 372

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 372

02/10/22 234 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 372
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 371

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 371

02/10/22 214 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 371
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 370

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 370

02/10/22 240 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 370
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 369

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 369

02/10/22 224 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 369
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 368

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 368

02/10/22 243 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 368
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 367

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 367

02/10/22 237 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 367
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 366

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 366

02/10/22 232 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 366
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 365

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 365

02/10/22 239 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 365
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 364

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 364

02/10/22 249 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 364
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 363

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 363

02/10/22 258 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 363
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 362

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 362

02/10/22 258 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 362
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 361

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 361

02/10/22 246 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 361
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 360

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 360

02/10/22 264 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 360
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 359

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 359

02/10/22 237 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 359
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 358

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 358

02/10/22 228 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 358
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 357

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 357

02/10/22 254 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 357
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 356

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 356

02/10/22 252 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 356
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 355

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 355

02/10/22 271 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 355
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 354

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 354

02/10/22 248 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 354
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 353

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 353

02/10/22 242 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 353
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 352

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 352

02/10/22 235 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 352
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 351

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 351

02/10/22 247 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 351
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 350

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 350

02/10/22 275 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 350
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 349

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 349

02/10/22 234 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 349
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 348

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 348

02/10/22 259 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 348
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 347

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 347

02/10/22 253 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 347
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 346

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 346

02/10/22 256 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 346
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 345

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 345

02/10/22 269 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 345
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 344

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 344

02/10/22 265 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 344
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 343

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 343

02/10/22 267 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 343
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 342

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 342

02/10/22 272 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 342
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 341

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 341

02/10/22 272 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 341
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 340

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 340

02/10/22 286 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 340
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 339

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 339

02/10/22 263 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 339
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 338

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 338

02/10/22 241 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 338
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 337

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 337

02/10/22 263 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 337
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 336

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 336

02/10/22 273 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 336
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 335

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 335

02/10/22 282 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 335
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 334

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 334

02/10/22 347 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 334
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 333

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 333

02/10/22 344 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 333
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 332

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 332

02/10/22 306 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 332
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 331

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 331

02/10/22 311 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 331
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 330

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 330

02/10/22 315 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 330
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 329

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 329

02/10/22 333 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 329
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 328

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 328

02/10/22 316 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 328
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 327

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 327

02/10/22 310 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 327
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 326

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 326

02/10/22 316 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 326
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 325

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 325

02/10/22 310 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 325
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 324

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 324

02/10/22 346 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 324
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 323

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 323

02/10/22 359 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 323
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 322

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 322

02/10/22 363 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 322
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 321

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 321

02/10/22 360 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 321
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 320

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 320

02/10/22 362 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 320
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 319

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 319

02/10/22 360 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 319
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 318

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 318

02/10/22 383 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 318
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 317

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 317

02/10/22 400 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 317
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 316

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 316

02/10/22 395 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 316
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 315

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 315

02/10/22 395 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 315
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 314

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 314

02/10/22 376 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 314
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 313

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 313

02/10/22 423 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 313
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 312

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 312

02/10/22 427 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 312
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 311

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 311

02/10/22 408 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 311
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 310

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 310

28/09/22 428 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 310
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 309

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 309

28/09/22 449 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 309
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 308

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 308

28/09/22 433 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 308
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 307

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 307

28/09/22 454 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 307
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 306

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 306

28/09/22 483 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 306
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 305

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 305

28/09/22 485 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 305
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 304

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 304

28/09/22 534 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 304
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 303

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 303

28/09/22 536 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 303
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 302

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 302

28/09/22 621 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 302
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 301

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 301

28/09/22 717 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 301
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 300

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 300

28/09/22 725 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 300
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 299

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 299

28/09/22 777 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 299
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 298

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 298

28/09/22 756 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 298
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 297

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 297

28/09/22 764 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 297
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 296

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 296

28/09/22 681 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 296
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 295

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 295

28/09/22 609 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 295
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 294

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 294

28/09/22 597 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 294
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 293

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 293

28/09/22 563 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 293
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 292

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 292

28/09/22 643 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 292
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 291

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 291

28/09/22 713 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 291
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 290

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 290

28/09/22 758 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 290
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 289

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 289

28/09/22 804 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 289
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 288

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 288

28/09/22 865 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 288
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 287

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 287

28/09/22 909 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 287
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 286

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 286

28/09/22 1.2 N 0

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 286
Ảnh Tổng Tài Tại Thượng – Chap 285

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 285

28/09/22 3.5 N 1

Tổng Tài Tại Thượng – Chap 285

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Lão Đại Nghiện Sủng Cô Vợ Gả Thay Rồi!
103 52.8 N
MỚI

Lão Đại Nghiện Sủng Cô Vợ Gả Thay Rồi!

Xem truyện tranh Lão Đại Nghiện Sủng Cô Vợ Gả Thay Rồi!
Truyện Tranh Báo Cáo, Hôm Nay Phu Nhân Lại Chạy Trốn Rồi!
122 45 N

Báo Cáo, Hôm Nay Phu Nhân Lại Chạy Trốn Rồi!

Xem truyện tranh Báo Cáo, Hôm Nay Phu Nhân Lại Chạy Trốn Rồi!
Truyện Tranh Tuyệt Đối Nuông Chiều: Kiếp Này Làm Phu Nhân Của Chú Nhỏ!
142 34.8 N

Tuyệt Đối Nuông Chiều: Kiếp Này Làm Phu Nhân Của Chú Nhỏ!

Xem truyện tranh Tuyệt Đối Nuông Chiều: Kiếp Này Làm Phu Nhân Của Chú Nhỏ!
Truyện Tranh Nuôi Em, Chiếm Lấy Em
173 80.4 N

Nuôi Em, Chiếm Lấy Em

Xem truyện tranh Nuôi Em, Chiếm Lấy Em
Truyện Tranh Cám Dỗ Nguy Hiểm!
198 203.3 N

Cám Dỗ Nguy Hiểm!

Xem truyện tranh Cám Dỗ Nguy Hiểm!
Truyện Tranh Cô Dâu Của Rồng Ác Ma!
70 35.7 N

Cô Dâu Của Rồng Ác Ma!

Xem truyện tranh Cô Dâu Của Rồng Ác Ma!
Truyện Tranh Học Bá Kiêu Ngạo Biết Yêu Rồi
207 27.8 N

Học Bá Kiêu Ngạo Biết Yêu Rồi

Xem truyện tranh Học Bá Kiêu Ngạo Biết Yêu Rồi
Truyện Tranh Chớp Nhoáng Gả Cho Anh
236 245.1 N

Chớp Nhoáng Gả Cho Anh

Xem truyện tranh Chớp Nhoáng Gả Cho Anh
Truyện Tranh Sau Ly Hôn, Tôi Thừa Kế Gia Sản Bạc Tỷ!
197 96.3 N

Sau Ly Hôn, Tôi Thừa Kế Gia Sản Bạc Tỷ!

Xem truyện tranh Sau Ly Hôn, Tôi Thừa Kế Gia Sản Bạc Tỷ!
Truyện Tranh Cưới Phản Diện!
94 12.8 N

Cưới Phản Diện!

Xem truyện tranh Cưới Phản Diện!