Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Mê Đắm Truyện
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 14/04/2023
  • Tổng lượt xem: 404.4 N

Giới Thiệu

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện được cập nhật sớm nhất tại website medamtruyen.com và kênh Youtube Mê Đắm Truyện Channel. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ Mê Đắm Truyện ra các chương mới nhất của truyện Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện nhé.

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 18:08 29/06/2022. MỚI
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 52

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 52

29/06/22 3.2 N 4 Ngang Nguồn

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 52
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 51

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 51

29/06/22 2.3 N 0

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 51
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 50

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 50

29/06/22 2.3 N 1

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 50
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 49

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 49

14/05/22 6.4 N 6

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 49
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 48

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 48

14/05/22 5 N 0

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 48
Ảnh Trùng Sinh Làm Bảo Bối Của Năm Đại Boss – Chap 47

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 47

13/05/22 4.7 N 0

Trùng Sinh Làm Bảo Bối Của Năm Đại Boss – Chap 47
Ảnh Trùng Sinh Làm Bảo Bối Của Năm Đại Boss – Chap 46

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 46

13/05/22 4.5 N 0

Trùng Sinh Làm Bảo Bối Của Năm Đại Boss – Chap 46
Ảnh Trùng Sinh Làm Bảo Bối Của Năm Đại Boss – Chap 45

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 45

13/05/22 4.4 N 0

Trùng Sinh Làm Bảo Bối Của Năm Đại Boss – Chap 45
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 44

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 44

12/05/22 4.4 N 0

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 44
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 43

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 43

12/05/22 4.4 N 0

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 43
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 42

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 42

12/05/22 4.3 N 0

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 42
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 41

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 41

06/05/22 4.9 N 0

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 41
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 40

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 40

06/05/22 4.8 N 0

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 40
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 39

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 39

06/05/22 4.9 N 0

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 39
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 38

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 38

06/05/22 2.7 N 0

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 38
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 37

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 37

05/05/22 4.7 N 0

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 37
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 36

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 36

29/04/22 6 N 4

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 36
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 35

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 35

29/04/22 5.7 N 0

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 35
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 34

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 34

27/04/22 5.8 N 0

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 34
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 33

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 33

26/04/22 6 N 0

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 33
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 32

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 32

25/04/22 6.4 N 0

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 32
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 31

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 31

24/04/22 6.7 N 0

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 31
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 30

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 30

23/04/22 7.1 N 0

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 30
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 29

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 29

22/04/22 7.2 N 0

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 29
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 28

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 28

21/04/22 7.4 N 3

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 28
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 27

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 27

20/04/22 7.8 N 2

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 27
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 26

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 26

20/04/22 7.7 N 0

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 26
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 25

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 25

19/04/22 8.1 N 0

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 25
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 24

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 24

19/04/22 7.6 N 0

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 24
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 23

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 23

18/04/22 8 N 1

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 23
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 22

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 22

16/04/22 9.3 N 0

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 22
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 21

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 21

15/04/22 9.8 N 1

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 21
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 20

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 20

14/04/22 10 N 2

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 20
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 19

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 19

14/04/22 9.7 N 0

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 19
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 18

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 18

14/04/22 9.3 N 0

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 18
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 17

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 17

14/04/22 10.3 N 0

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 17
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 16

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 16

14/04/22 10.6 N 0

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 16
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 15

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 15

14/04/22 10.7 N 0

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 15
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 14

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 14

14/04/22 10.3 N 0

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 14
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 13

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 13

14/04/22 10 N 0

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 13
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 12

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 12

14/04/22 10.5 N 0

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 12
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 11

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 11

14/04/22 10.9 N 0

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 11
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 10

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 10

14/04/22 10.8 N 0

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 10
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 9

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 9

14/04/22 10.9 N 0

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 9
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 8

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 8

14/04/22 11 N 0

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 8
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 7

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 7

14/04/22 10.9 N 0

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 7
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 6

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 6

14/04/22 10.9 N 0

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 6
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 5

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 5

14/04/22 11 N 0

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 5
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 4

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 4

14/04/22 11.2 N 0

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 4
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 3

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 3

14/04/22 11.2 N 2

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 3
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 2

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 2

14/04/22 12.1 N 0

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 2
Ảnh Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 1

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều [...] – Chap 1

14/04/22 15.7 N 2

Trùng Sinh Được Lão Đại Cưng Chiều Đến Nghiện – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Lão Đại Nghiện Sủng Cô Vợ Gả Thay Rồi!
103 53.5 N
MỚI

Lão Đại Nghiện Sủng Cô Vợ Gả Thay Rồi!

Xem truyện tranh Lão Đại Nghiện Sủng Cô Vợ Gả Thay Rồi!
Truyện Tranh Báo Cáo, Hôm Nay Phu Nhân Lại Chạy Trốn Rồi!
122 45.1 N

Báo Cáo, Hôm Nay Phu Nhân Lại Chạy Trốn Rồi!

Xem truyện tranh Báo Cáo, Hôm Nay Phu Nhân Lại Chạy Trốn Rồi!
Truyện Tranh Tuyệt Đối Nuông Chiều: Kiếp Này Làm Phu Nhân Của Chú Nhỏ!
142 34.8 N

Tuyệt Đối Nuông Chiều: Kiếp Này Làm Phu Nhân Của Chú Nhỏ!

Xem truyện tranh Tuyệt Đối Nuông Chiều: Kiếp Này Làm Phu Nhân Của Chú Nhỏ!
Truyện Tranh Nuôi Em, Chiếm Lấy Em
173 80.5 N

Nuôi Em, Chiếm Lấy Em

Xem truyện tranh Nuôi Em, Chiếm Lấy Em
Truyện Tranh Cám Dỗ Nguy Hiểm!
198 203.8 N

Cám Dỗ Nguy Hiểm!

Xem truyện tranh Cám Dỗ Nguy Hiểm!
Truyện Tranh Cô Dâu Của Rồng Ác Ma!
70 35.7 N

Cô Dâu Của Rồng Ác Ma!

Xem truyện tranh Cô Dâu Của Rồng Ác Ma!
Truyện Tranh Học Bá Kiêu Ngạo Biết Yêu Rồi
207 27.9 N

Học Bá Kiêu Ngạo Biết Yêu Rồi

Xem truyện tranh Học Bá Kiêu Ngạo Biết Yêu Rồi
Truyện Tranh Chớp Nhoáng Gả Cho Anh
236 245.2 N

Chớp Nhoáng Gả Cho Anh

Xem truyện tranh Chớp Nhoáng Gả Cho Anh
Truyện Tranh Sau Ly Hôn, Tôi Thừa Kế Gia Sản Bạc Tỷ!
197 96.3 N

Sau Ly Hôn, Tôi Thừa Kế Gia Sản Bạc Tỷ!

Xem truyện tranh Sau Ly Hôn, Tôi Thừa Kế Gia Sản Bạc Tỷ!
Truyện Tranh Cưới Phản Diện!
94 12.8 N

Cưới Phản Diện!

Xem truyện tranh Cưới Phản Diện!