Mời bạn đánh giá truyện này!

  • Tên khác: Không có
  • Tác giả: Đang cập nhật
  • Minh họa: Đang cập nhật
  • Nhóm dịch: Mê Đắm Truyện
  • Tình trạng: Đang tiến hành
  • Ngày thêm: 05/10/2022
  • Tổng lượt xem: 1.1 Tr

Giới Thiệu

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! được cập nhật sớm nhất tại website medamtruyen.com và kênh Youtube Mê Đắm Truyện Channel. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ Mê Đắm Truyện ra các chương mới nhất của truyện Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! nhé.

Danh Sách Chương

Cập nhật lần cuối 21:42 04/12/2023. MỚI
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 76.3

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 76.3: Thông Báo

04/12/23 628 0 Ngang Nguồn

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 76.3
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 76.2

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 76.2

27/11/23 5.5 N 1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 76.2
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 76.1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 76.1

27/11/23 4.7 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 76.1
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 75.2

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 75.2

20/11/23 4.2 N 4

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 75.2
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 75.1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 75.1

20/11/23 3.1 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 75.1
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 74.2

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 74.2

13/11/23 3.2 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 74.2
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 74.1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 74.1

13/11/23 3.4 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 74.1
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 73.2

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 73.2

06/11/23 5.1 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 73.2
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 73.1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 73.1

06/11/23 3.9 N 1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 73.1
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 72.2

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 72.2

30/10/23 3.3 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 72.2
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 72.1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 72.1

30/10/23 3.1 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 72.1
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 71.2

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 71.2

23/10/23 4 N 1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 71.2
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 71.1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 71.1

23/10/23 3.5 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 71.1
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 70.2

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 70.2

16/10/23 4 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 70.2
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 70.1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 70.1

16/10/23 3.5 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 70.1
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 69.2

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 69.2

09/10/23 4.2 N 2

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 69.2
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 69.1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 69.1

09/10/23 4.5 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 69.1
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 68

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 68

02/10/23 4 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 68
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 67.2

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 67.2

25/09/23 4.2 N 1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 67.2
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 67.1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 67.1

25/09/23 4.1 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 67.1
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 66.2

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 66.2

18/09/23 7.7 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 66.2
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 66.1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 66.1

18/09/23 9.3 N 1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 66.1
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 65.2

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 65.2

11/09/23 5.4 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 65.2
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 65.1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 65.1

11/09/23 4.9 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 65.1
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 64.2

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 64.2

06/09/23 4.2 N 1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 64.2
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 64.1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 64.1

05/09/23 4.1 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 64.1
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 63.2

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 63.2

01/09/23 4.7 N 1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 63.2
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 63.1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 63.1

01/09/23 3.7 N 1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 63.1
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 62

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 62

21/08/23 5.4 N 4

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 62
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 61.2

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 61.2

14/08/23 5.5 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 61.2
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 61.1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 61.1

14/08/23 5.6 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 61.1
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 60.2

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 60.2

07/08/23 6.8 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 60.2
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 60.1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 60.1

07/08/23 6.1 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 60.1
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 59.2

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 59.2

31/07/23 7.8 N 3

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 59.2
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 59.1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 59.1

31/07/23 6.9 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 59.1
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 58

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 58

24/07/23 8 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 58
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 57

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 57

24/07/23 7.2 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 57
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 56

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 56

17/07/23 9.3 N 1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 56
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 55

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 55

03/07/23 13.3 N 3

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 55
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 54

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 54

26/06/23 11.1 N 1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 54
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 53.2

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 53.2

19/06/23 10.7 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 53.2
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 53.1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 53.1

19/06/23 10.2 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 53.1
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 52

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 52

12/06/23 10.4 N 1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 52
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 51.2

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 51.2

05/06/23 10.5 N 1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 51.2
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 51.1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 51.1

05/06/23 9.8 N 2

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 51.1
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 50

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 50

29/05/23 10.2 N 1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 50
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 49

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 49

29/05/23 9.6 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 49
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 48

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 48

21/05/23 10.2 N 1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 48
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 47

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 47

15/05/23 14.1 N 1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 47
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 46

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 46

08/05/23 11.9 N 1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 46
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 45

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 45

07/05/23 9.1 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 45
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 44

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 44

07/05/23 9.3 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 44
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 43

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 43

07/05/23 8.4 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 43
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 42

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 42

24/04/23 13.1 N 2

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 42
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 41

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 41

17/04/23 12.9 N 3

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 41
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 40

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 40

10/04/23 12.3 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 40
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 39

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 39

03/04/23 12.2 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 39
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 38

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 38

27/03/23 14 N 2

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 38
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 37

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 37: Tớ Nhớ Cậu, Giang Ưng Hạ

20/03/23 14.2 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 37
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 36.2

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 36.2: Cùng Nhau Ngắm Tuyết

13/03/23 13.5 N 1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 36.2
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 36.1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 36.1: Gặp Anh Lúc Trưởng Thành

13/03/23 14.9 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 36.1
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 35

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 35: Cậu Khiến Tớ Lung Lay!

06/03/23 16.6 N 1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 35
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 34

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 34: Sao Không Nói Em Biết Vậy ?

27/02/23 15.8 N 1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 34
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 33.2

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 33.2: Tình Trong Như Đã

27/02/23 13.9 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 33.2
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 33.1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 33.1: Bắt Quả Tang Hẹn Hò

27/02/23 13.7 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 33.1
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 32

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 32: Ưng Hạ Yêu Rồi ?

13/02/23 17.2 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 32
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 31

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 31: Ấm Áp....

13/02/23 16 N 1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 31
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 30

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 30: Lo Lắng Cho Vợ

06/02/23 17.8 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 30
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 29

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 29: Suýt Nữa Thì......

06/02/23 18.9 N 1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 29
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 28

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 28: Tình Bể Tình

30/01/23 19.6 N 1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 28
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 27

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 27: Chồng Lại Ghen Rồi

30/01/23 17.3 N 1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 27
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 26

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 26: Thay Lời Tỏ Tình?

20/01/23 17.8 N 3

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 26
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 25

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 25: Chồng Tui Thật Đáng Yêu

20/01/23 17.1 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 25
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 24

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 24: Ôm Tôi Chặt Vào Nhé!

20/01/23 18.6 N 2

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 24
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 23

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 23: Cho Tôi Dựa Vào Cậu Chút Nhé

19/12/22 17.5 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 23
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 22

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 22: Áp Sát Tường

19/12/22 17.2 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 22
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 21

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 21: Cậu Ấy Là Thiên Sứ Hạ Phàm!

12/12/22 16.3 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 21
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 20

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 20: Cậu Bị Ngốc Sao ?

12/12/22 15.1 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 20
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 19

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 19: Không Thể Theo Học Nữa

12/12/22 16.8 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 19
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 18

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 18: Nguy Hiểm Rình Rập

10/12/22 16.7 N 1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 18
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 17

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 17: Là Cùng Một Người Sao ?

10/12/22 17.1 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 17
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 16

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 16: Tôi Sẽ Không Để Cậu Thoát Đâu !

03/12/22 17.2 N 1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 16
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 15

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 15: Thật Quá Trùng Hợp Rồi

03/12/22 15.6 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 15
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 14

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 14: Cả Đời Làm Bạn Thân ?

02/12/22 19.3 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 14
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 13

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 13: Đừng Chạm Vào Tôi !

01/12/22 19.2 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 13
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 12

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 12: Có Chút Đau Lòng

28/11/22 18.5 N 3

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 12
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 11

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 11: Cậu Muốn Hẹn Hò Với Giang Ưng Hạ ?

21/11/22 19.8 N 5

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 11
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 10

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 10: (Ngoại Truyện) Đêm Tân Hôn

14/11/22 22.8 N 0

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 10
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 9

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 9: Truyền Thuyết Về Vòng Đu Quay

14/11/22 19.7 N 2

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 9
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 8

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 8: Ngọt Ngào Thoáng Qua

07/11/22 19.3 N 1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 8
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 7

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 7: Đụng Chạm

31/10/22 20.2 N 3

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 7
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 6

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 6: Khao Khát Có Em

24/10/22 22.5 N 4

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 6
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 5

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 5: Bấn Loạn

17/10/22 22.8 N 3

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 5
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 4

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 4: Cậu Chảy Máu Mũi Rồi

10/10/22 23.4 N 4

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 4
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 3

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 3: Bảo Vệ Em

05/10/22 26.8 N 3

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 3
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 2

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 2: Cậu Nói, Tôi Là Gì Của Cậu Chứ ?

05/10/22 25.4 N 1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 2
Ảnh Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 1

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông [...] – Chap 1: Chồng Ơi !

05/10/22 30.5 N 3

Xuyên Về Quá Khứ Chinh Phục Ông Xã! – Chap 1

Truyện Liên Quan

Truyện Tranh Lão Đại Nghiện Sủng Cô Vợ Gả Thay Rồi!
103 53.4 N
MỚI

Lão Đại Nghiện Sủng Cô Vợ Gả Thay Rồi!

Xem truyện tranh Lão Đại Nghiện Sủng Cô Vợ Gả Thay Rồi!
Truyện Tranh Báo Cáo, Hôm Nay Phu Nhân Lại Chạy Trốn Rồi!
122 45.1 N

Báo Cáo, Hôm Nay Phu Nhân Lại Chạy Trốn Rồi!

Xem truyện tranh Báo Cáo, Hôm Nay Phu Nhân Lại Chạy Trốn Rồi!
Truyện Tranh Tuyệt Đối Nuông Chiều: Kiếp Này Làm Phu Nhân Của Chú Nhỏ!
142 34.8 N

Tuyệt Đối Nuông Chiều: Kiếp Này Làm Phu Nhân Của Chú Nhỏ!

Xem truyện tranh Tuyệt Đối Nuông Chiều: Kiếp Này Làm Phu Nhân Của Chú Nhỏ!
Truyện Tranh Nuôi Em, Chiếm Lấy Em
173 80.4 N

Nuôi Em, Chiếm Lấy Em

Xem truyện tranh Nuôi Em, Chiếm Lấy Em
Truyện Tranh Cám Dỗ Nguy Hiểm!
198 203.7 N

Cám Dỗ Nguy Hiểm!

Xem truyện tranh Cám Dỗ Nguy Hiểm!
Truyện Tranh Cô Dâu Của Rồng Ác Ma!
70 35.7 N

Cô Dâu Của Rồng Ác Ma!

Xem truyện tranh Cô Dâu Của Rồng Ác Ma!
Truyện Tranh Học Bá Kiêu Ngạo Biết Yêu Rồi
207 27.8 N

Học Bá Kiêu Ngạo Biết Yêu Rồi

Xem truyện tranh Học Bá Kiêu Ngạo Biết Yêu Rồi
Truyện Tranh Chớp Nhoáng Gả Cho Anh
236 245.1 N

Chớp Nhoáng Gả Cho Anh

Xem truyện tranh Chớp Nhoáng Gả Cho Anh
Truyện Tranh Sau Ly Hôn, Tôi Thừa Kế Gia Sản Bạc Tỷ!
197 96.3 N

Sau Ly Hôn, Tôi Thừa Kế Gia Sản Bạc Tỷ!

Xem truyện tranh Sau Ly Hôn, Tôi Thừa Kế Gia Sản Bạc Tỷ!
Truyện Tranh Cưới Phản Diện!
94 12.8 N

Cưới Phản Diện!

Xem truyện tranh Cưới Phản Diện!